Materiell og dokumentasjon knyttet til eiendomsutvikling

Overbevisende bilder gjør det enklere for kjøpere å bestemme seg

ZOVENFRA lager bilder som treffer dine potensielle kjøpere.  Våre prosjektledere lager en kravspesifikasjon basert på leveransebeskrivelsen og dine ønsker. Spesifikasjonen sendes deretter til en av våre samarbeidspartnere som setter i gang med å lage bildene. Du vil motta skisser underveis slik at du kan se og gi tilbakemelding på bildene både når det gjelder det estetiske og det rent tekniske. Basert på tilbakemeldingene ferdigstiller vi bildene og sender dem over til deg.
 
Avhengig av prosjektets størrelse og antall bilder tar hele prosessen normalt fra 2 til 5 uker fra start til slutt.

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med å få solgt ditt boligprosjekt.

ZOVENFRA AS leverer flere ulike produkter i forbindelse med prosjektering av eiendom. Gjennom våre godkjenninger, høy kompetanse og leveringsdyktighet blir vi ofte valgt som den foretrukne leverendør av flere ledende aktører i bransjen. Vi har flere produkter som kan nyttiggjøres innenfor prosjektarbeid og eiendomsutvikling.

Alle foto leveres med geodata tilknyttet bildemateriale for evt. 3D-modellering, planlegging og konsekvensutredninger. Dette materialet er godt egnet som grunnlag for utregning av 3D-modeller basert på fotogrammetri.

Følg et prosjekts fremdrift

Oversiktsfoto av område/prosjekt over tid fra samme posisjon/høyde. Materiellet gir god dokumentasjon over prosjektets fremdrift og kan benyttes til markedsføring i ulike sammenhenger.

Foto fra kommende etasjehøyder

Etasjefoto for visualisering av utsikt i kommende hus/leiligheter. GPS/kote benyttes for å tilsikre nøyaktige utsiktsbilder til bruk i f.eks. 3D interiør.

360x180 grader utsiktspunkt

Interaktivt utsiktspunkt som viser et område i alle retninger. Vi kan levere ferdig produkt eller grunnlaget for evt. videre bearbeiding.

Foto/video av prosjektområde

Høydefoto/Video av byggeprosjekter fra ulike vinkler. Materialet benyttes ofte til 3D modellering av eksteriør evt. som dokumentasjon. Vi kan levere ferdig produkt eller grunnlag for videre bearbeiding.

Informasjonsfilm

Vi leverer komplette informasjonsfilmer til dokumentasjon eller markedsføring av dine prosjekter. Film fra bakke/drone settes sammen til en interessant opplevelse klar til bruk i sosiale medier m.m.

Timelaps

Komprimer en dags fremdrift i prosjektet til 60 sekunder! Vi setter sammen bilder til en timelaps video som kan benyttes i ulike markedsførings sammenhenger.